alf_logo_2012

Име на проекта: “Различни култури Общи ценности”, Договор № ALF/CFP/2015/EDU/91

Период на изпълнение: 01.09.2016  г. – 31.08.2017 г.

Финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд”

Проектът се изпълнява от 4 неправителствени организации:  Водещ партньор е „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ), България. Сдружението изпълнява проекта в партньорство с „Бъдещ световен център“, Кипър; „Тунизийска асоциация за културни дейности“, Тунис; „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция.

Обща цел:

  • Окуражаване на междукултурния диалог и взаимното разбирателство сред младите хора от евро-средиземноморския регион, така че те да придобият уважение към културните специфики и да осъществят обмен на общи ценности

(още…)