Име на проекта: ГДР- Граждански диалог за развитие

 Период на изпълнение: ноември 2017 – октомври 2018 г

 Финансиран от:  Европейската комисия

Проектът се изпълнява от: Българска платформа за международно развитие (БПМР) обединяваща 23 неправителствени организации, в която членува и АРГИ и имащи отношение  и опит в работата в областта на политиките за международно сътрудничество за развитие по теми, свързани със здравеопазване, човешки права, образование, развитие на местни общности, културни инициативи, дейности, насочени към различни уязвими групи.

 Обща цел: Да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие, за ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в този процес.

(още…)

28

Име на проекта: DEE – Diversity, Equality and inclusion in pre-primary Education and care: a gender perspective;

(Разнообразие, равенство и приобщаване в предучилищното образование: от гледна точка на пола)

Период на изпълнение: 02.11.2017 г. – 01.05.2020 г.

Финансиран от: Европейската комисия по програма Еразъм +

Проектът се изпълнява  от 6 организации :  Автономната провинция Тренто (Provincia Autonoma di Trento – P.A.T.), в партньорство с „Алианс за регионални и граждански инициативи  (АРГИ)”, България, Регионално управление на образованието- Силистра, България, Университетът в Тренто, (Universita degli Studi di Trento), Институтът за изследване на мъжествеността и изследванията на пола (Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark), Австрия, Асоциация Спасете детето в Щирия (Rettet-das-Kind-Steiermark), Австрия.

Обща цел: Този проект има за цел да допринесе, определи и разпространи модел за обучение и образователни инструменти за насърчаване на равните възможности за всички от ранна детска възраст, като се има предвид разнообразната култура, произход и способности и обръщайки  внимание на междусекторната перспектива.  (още…)

опрчр

ЦПО към АРГИ е одобрен от Агенция по заетостта като доставчик на обучения за професионална квалификация и ще обучи над 90 човека в градовете Силистра и Пазарджик. Професионалните направления заявени от заетите лица са Строител, Икономист и Търговски представител. (още…)

blank_news

През 2017 г. Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) е вписано в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН

Участието в нашите програми за обучения и квалификация на педагогически специалисти носи кредити за професионално израстване, за което издаваме удостоверения по Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 за присъдени квалификационни кредити по Наредба 12 от 01.09.2016 г. Предлагаме обучения по повече от 50 теми. (още…)