blank_news

През 2017 г. Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) е вписано в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН

Участието в нашите програми за обучения и квалификация на педагогически специалисти носи кредити за професионално израстване, за което издаваме удостоверения по Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 за присъдени квалификационни кредити по Наредба 12 от 01.09.2016 г. Предлагаме обучения по повече от 50 теми. (more…)