От 15.06.2017 стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, за обучения по ОП РЧР 2014-2020. Чрез включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетенции на заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация 

и са със средна или по-ниска степен на образование, ще повишат своята квалификацията, знания и умения.

Разработена е услуга, даваща възможност на  лицата да подават своето заявление по електронен път,но могат и лично  да го подадат на хартиен носител във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

ЦПО към АРГИ е одобрен от АЗ като доставчик на обучения за професионална квалификация. При нас можете да се запишете за обучение в следните професионални направления: 1. Търговия на едро и дребно 2. Финанси, банково и застрахователно дело 3. Счетоводство и данъчно облагане 4. Администрация и управление 5. Секретарски и административни офис дейности 6. Техник на транспортна техника/автотранспортна и пътно строителна / 7. Здравни грижи 8. Социална работа и консултиране 9. Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг 10. Пътувания, туризъм и свободно време.

Повече информация за схемата и заявяване на желание за обучение на тел: +359 2 944 63 89 или на мейл: office@arci-ngo.org.