Проект „Всички сме еднакви, всички сме различни“ – Обучение на учители