1

Име на проекта: “ИБИС – Интернет бизнес информационна система (Бизнес информационна мрежа, интегрирана с Интернет платформа за база данни)”, 2007CB16IPO008 – 2013 – 3 – 065

Общата цел на проекта:

„Да се повиши конкурентоспособността и устойчивото икономическо развитие в трансграничния регион, и да се постигне максимално социално и икономическо сближаване между граничните територии чрез разработка на Интернет Бизнес Информационна Система (ИБИС)“;

www.startibis.com