Programa_Evropa_Logo

Наръчникът, озаглавен „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“ създаден в помощ на ученици, които биха искали да създадат социални предприемачески идеи с фокус върху използването на технологиите и науката, е достъпен безплатно на официалният сайт на сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“, фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Наръчникът съдържа:

  • Същност на устойчивото развитие и информация за Целите за устойчиво развитие
  • Връзката между предприемачество и наука
  • Планиране на социални предприемачески идеи
  • Стъпки за създаване на бизнес план
  • Насоки за представяне на бизнес идеи пред потенциални инвеститори
  • Добри примери за социално – научни бизнес идеи

Може да изтеглите „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес?“.

Подробно разписаните в него насоки за планиране на дейностите по откриване на социални и екологични проблеми, генериране на идеи за решаването им, използването на научни подходи включително СТЕМ водят до създаването на възможност на всички, които имат необходимост от насоки по най-добрият и ефективен начин да реализират идеите си.

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа  на Столична община – Програма „Европа“ 2021 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“

Мненията и заключенията, изразени в този материал, не представляват официално становище на Столична община.