Programa_Evropa_Logo

Проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД) се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община –  Програма Европа 2021.

Водеща организация е сдружение АРГИ в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София.

Цели на проекта са:

 • Въвеждане на иновативна форма на взаимодействие между общински училища и неправителствени организации за създаването и прилагането на практики за насърчаване на предприемачеството
 • Придобиване на умения на 21 век
 • Провокиране на интерес към науката като възможна кариерна пътека
 • Организиране на „Младежка научна предприемаческа борса“

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейностите:

 • Разработване на обучителна програма
 • Обучения по предприемачество и ЦУР
 • Експериментално-лабораторна работа и изготвяне на бизнес планове
 • Ученическа предприемаческа борса
 • Информационна кампания

Проектът разглежда предприемачеството като поле за развитие на умения на 21 век и цели те да бъдат приложени с прилагането на иновативни решения, базирани на науката.

Очаквани резултати:

 • Разработена методика, наръчник за ученици „Как да превърнем социалните и екологични предизвикателства в бизнес“
 • Информационни и обучителни видеа
 • Проведени обучения с ученици
 • Запознати учители с методиката на обучение
 • Разработени ученически бизнес планове и тяхното представяне
 • Проведена ученическа научна предприемаческа борса с 20 участници, представени 10 предприемачески идеи, пред инвеститори и организирани 3 мотивационни сесии

1200px-BG_Sofia_coa.svg