Programa_Evropa_Logo

На 19 април 2022 година в  център „раСТЕМ“ към  90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София ще се проведе Ученическа научна предприемаческа борса. Събитието е част от изпълнение на проект „Ученически научни инициативи – предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД), който се изпълнява от Сдружение “Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) в партньорство с фондация „Каузи“ и 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ с финансовата подкрепа на Програма Европа на Столична община.

Проектът е насочен към  насърчаване на социалната чувствителност към глобалните проблеми, развитие на умения за предприемачество и насочване към природните науки като възможна кариерна пътека на учениците.

В продължение на три месеца екипите на партньорите работиха за развитие на бизнес и социалните идеи, базирани на Целите за устойчиво развитие на ООН, на ученици от 8 до 11 клас в училището. На 19 април 2022 година екипите ще имат възможността да направят своите бизнес презентации пред потенциални партньори на финално събитие по проекта.

Част от идеите на младите хора засягат подобряването на средата в района на училището, както и решаването на местни проблеми.