blank_news

През 2017 г. Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ) е вписано в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на МОН

Участието в нашите програми за обучения и квалификация на педагогически специалисти носи кредити за професионално израстване, за което издаваме удостоверения по Приложение № 14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 за присъдени квалификационни кредити по Наредба 12 от 01.09.2016 г. Предлагаме обучения по повече от 50 теми.

Нашият екип включва отлични експерти, невероятни личности, мислещи, знаещи, можещи, новатори. Събра ни не само желанието за обща работа, а вярата, че образованието за деца и възрастни е наша обща кауза! Затова и сме добри в това, което правим!

Подходът по ценообразуването е персонализиран спрямо всеки клиент, съобразно нуждите, възможностите, обхвата и продължителността на работа. Осигуряваме ресурсни материали и методически пособия за всеки участник, мобилни сме да пътуваме до вашето населено място или да организираме изнесено обучение.

Контакти:
Адрес: гр. София 1505, ул.“Иван Миланов” 5,
Тел./факс: + 359 2 944 63 89; +359 889 716 937;
Имейл: office@arci-ngo.org