Представяне

Център за професионално обучение към Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ функционира от 2007г. Центърът е с Лицензия No 200712450/18.07.2007г. издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), която включва предоставяне на обучения в 31 професионални направления с повече от 50 специалности в следните области на образование:

  • Стопански услуги и администрация
  • Производство и преработка;
  • Строителство;
  • Селско стопанство,
  • Социални услуги;
  • Услуги за личността;
  • Сигурност и безопасност

Учебните програми включват модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови познания, здравословни и безопасни условия на труд, компютърни компетентности, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.