Active-citizens-fund@2x

На 2 април 2023г. от 11:00 до 15:00 часа в гр. Кранево, х-л Терма Вилидж ще се проведе образователен семинар за украински бежанци в България. Тема на срещата е „Институции и гражданско общество“ . Събитието е част от изпълнение на проект „ Новите граждани на България“, Договор No 88/22.07.2022г., ко

Doc1_page-0001 (1)

Habitat World е международна организация със седалище в Италия, фокусирала дейности за работа в Средиземноморието, Югоизточна Европа, Черноморски регион и Африка /https://habitatworld.net/. Сред основните цели на организацията са подкрепа за устойчиво развитие и

student-ge14d649ce_1920

В рамките на изпълнение на проект Дигитална Академия за приобщаване (Inclusive Digital Academy), финансиран от Програма Erasmus +,  стартира онлайн курс по дигитален маркетинг. Курсът започва на 1 юни 2022г. Проектът се изпълнява от Brand Solution (Република Северна Македония) в партньорство с  „

Programa_Evropa_Logo

На 19 април 2022 година в  център „раСТЕМ“ към  90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София ще се проведе Ученическа научна предприемаческа борса. Събитието е част от изпълнение на проект „Ученически научни инициативи - предизвикателства за предприемачество“ (УНИПРЕД), който се изпълнява от Сдружение

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, има удоволствието да Ви покани да участвате в подбор на експерт-лектор за „Провеждане на краткосрочни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища

Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Осигуряване на логистика при провеждането на краткосрочни тридневни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, свързани с изпълнението на дейностите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, има удоволствието да Ви покани да участвате в подбор на експерт- юрист за предоставяне на правни услуги във връзка с подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител/и по ПМС 160/

Litseto-na-dobroto-positive-senior-man-in-formal-wear-and-eyeglasses-hugging-3823497-2048x1365

Няма да се уморим в търсене на доброто. Лицата на доброто са навсякъде около нас и можем да ги видим, ако само вдигнем глава нагоре и отворим сърцето си. (още…)