УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, има удоволствието да Ви покани да участвате в подбор на експерт-лектор за „Провеждане на краткосрочни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища

Публична покана за избор на изпълнител с предмет "Осигуряване на логистика при провеждането на краткосрочни тридневни обучения без присъждане на кредит на учители, педагогически специалисти и директори от училища и детски градини за работа в мултикултурна среда, свързани с изпълнението на дейностите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, С настоящото СНЦ “Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)“, има удоволствието да Ви покани да участвате в подбор на експерт- юрист за предоставяне на правни услуги във връзка с подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител/и по ПМС 160/

Litseto-na-dobroto-positive-senior-man-in-formal-wear-and-eyeglasses-hugging-3823497-2048x1365

Няма да се уморим в търсене на доброто. Лицата на доброто са навсякъде около нас и можем да ги видим, ако само вдигнем глава нагоре и отворим сърцето си. (още…)

В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА заедно с партньори от още четири европейски страни. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа  от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.   ИНТЕГРА цели да подобри процеса на

Българска платформа за международно развитие отправя покана към всички училища в страната за участие в конкурс с награди „Глобално училище”.

Февр.
19
Виж още

От 15.06.2017 стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, за обучения по ОП РЧР 2014-2020. Чрез включване в обучения за професионална квалификация и ключови компетенции на заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация 

Имате идея за бизнес- трябва ви подкрепа за да я осъществите! Имате качества- трябват ви пари! Заповядайте на 22.06.2016г. в 11:00 часа в АРГИ-Център-Силистра! Имате реалния шанс да се получите 20 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, за да направите идеята- работеща!

Международният ден на Земята се чества всяка година на 22 април и цели да се обединят хората на планетата в защита на околната среда. За първи път празникът се отбелязва официално на 22 април 1970 г.