Опит

ЦПО е изпълнител на редица проекти, финансирани изцяло или частично по бюджетни и европейски програми през последните години.

  1. Проект BG2004/016-782.01.06 ”Развитие на културното наследство на oбщина Свиленград чрез възстановяване на крепостта Мезек”, финансиран по Програма ФАР ТГС България – Гърция. Договор за услуга за «Провеждане на професионални обучения в специалност «Физическа охрана на обекти» и «Екскурзоводство»,  финансиран по Програма ФАР – ТГС България – Гърция
  2. Проект BG 2004/016-782.01.06.03.05 „Градът на победата при река Места”, по договор за услуга „Обучение на безработни лица в специалност „Физическа охрана на обекти“ и «Екскурзоводство» , финансиран по Програма ФАР – ТГС България – Гърция
  3. Проект BG 2004/016-782.01.06.03.08/Sc.06 „Татул – светилището на Орфей”, Договор за услуга „Обучение на безработни в специалност „Туристическа анимация“ и „Физическа охрана на обекти“ в рамките на изпълнението на одобрен проект на община Момчилград с”, финансиран по Програма ФАР ТГС България – Гърция
  4. Проект “Повишаване адаптивността на заетите лица в Стройпроект ООД – Силистра”, финансиран по ОП РЧР 2007-2013г. Операция: 2.1. „Квалификационни услуги и обучения на заети лица”. Договор No ESF-2102-07-10001. В рамките на проекта са обучени 119 лица, в 5 строителни специалности.
  5. Проект BG 161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Троян“, с предмет на договор „Организация и провеждане на обучение за професионална квалификация в професия “Екскурзовод“, специалност „Екскурзоводско обслужване“, финансиран по ОПРР 2007-2013г.
  6. Проект No BG161PO001/3.1-03/2010/032-U13 „Подкрепа за развитие на туристическите атракции в община Ловеч“, договор с предмет „Организация и провеждане на обучение за професионална квалификация в професия „Аниматор в туризма“ , специалност“ Туристическа анимация“, финансиран по ОПРР 2007-2013г.
  7. Обучения за „Социален асистент“ към ДБТ Ихтиман, ДБТ Елин Пелин, ДБТ Сливница, ДБТ Драгоман, ДБТ Ботевград и др.