Представяне

Център за професионално обучение към Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ функционира от 2007г. Центърът е с Лицензия No 200712450/18.07.2007г. издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), която включва предоставяне на обучения в 31 професионални направления с повече от 50 специалности в следните области на образование:

 • Стопански услуги и администрация
 • Производство и преработка;
 • Строителство;
 • Селско стопанство,
 • Социални услуги;
 • Услуги за личността;
 • Сигурност и безопасност

Учебните програми включват модули за придобиване на базисни умения като: чуждоезикови познания, здравословни и безопасни условия на труд, компютърни компетентности, комуникационни умения, умения за работа в екипи и други.

През 2017 г. ЦПО към Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“, допълни своята Лицензия за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен професионална квалификация с нови 10 професии и 11 специалности /втора и трета степен на професионална квалификация/:

 • Търговски представител;
 • Финансист;
 • Икономист;
 • Офис мениджър;
 • Организатор Интернет приложения;
 • Техник по транспортна техника;
 • Авиационен техник;
 • Здравен асистент;
 • Болногледач;
 • Изпълнител на термални процедури.