ТУРИЗЪМ

 • „Проучване на културно - историческото наследство в област Хасково (България)“ - свали от тук
 • Списък на проучените обекти в област Хасково - свали от тук
 • Методика за оценка на културните и историческите туристически ресурси (КИТР) и техния потенциал - свали от тук
 • Ресурсно оценъчна матрица на КИТР и обекти в област Хасково - свали от тук
 • Ресурсно оценъчна матрица на КИТР и обекти в област Хасково - свали от тук
 • Мерки за ефективно промотиране на туристическите маршрути - свали от тук
 • Примерни мерки за ефективно възстановяване и трансформация на туристическите атракции - свали от тук
 • „Проучване и картиране на туристическите обекти и ресурси на региона Силистра – Кълъраш” - свали от тук
 • "Обща маркетингова стратегия и определяне на пазарните дефицити“ - свали от тук
 • Добри практики за алтернативни форми на туризъм - свали тук
 • Ръководство за организиране на промоционални турове - свали тук
 • Ръководство за организиране и провеждане на трансграничен вело поход по брега на река Дунав - свали тук

ПАЗАР НА ТРУДА И КВАЛИФИКАЦИЯ

 • Анализ и Наръчник за инкорпориране на съвременни европейски стандарти за управление на HR в политиката на МСП от трансграничния регион Благоевград - Куманово"  - свали  от тук
 • Методологии за идентификация на обезкуражени и некативни лица в: - България; Македония.
 • „Анализ на нуждите на бизнеса в сектор "Производство"в трансграничния регион Благоевград - Куманово и най-добри практики в управлението на човешките ресурси в сектора”  - свали  от тук
 • „Проучване на нуждите и изискванията за компетентност, професионална квалификация и образователно равнище на работната сила на корпоративно ниво в трансграничния регион Хасково-Одрин - свали  от тук
 • „Проучване на степента на професионална квалификация на човешките ресурси в сферата на туризма в трансграничния регион България - Македония“ - свали  от тук

ОРГАНИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 • Наръчник за органичния фермер - свали от тук
 • Оценка на нуждите от биологично земеделия - свали от тук

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

  "Наръчник за учители и възпитатели, работещи в предучилищното образование". Свали на български език ТУК: https://5573028f-08ab-43b2-aff6-63cbd70b60c8.filesusr.com/ugd/525494_9bb6e3a8aceb442b829556f24f7ac1e8.pdf