Форми на обучение

Формите за обучение в ЦПО към АРГИ са разнообразни и съобразени с натовареността на обучаемите.

При сформиране на групи, наемаме комфортни, модерно оборудвани бази, с отлична локация, в който се реализира теорeтичното обучение. Отделно, за придобиване на практически умения и опит, сключваме договори с фирми, в който  курсистите са в реална, динамична среда.

В последните години все по-голяма скорост набира дистанционната форма на обучение, което предлагаме за специалности в сферата на услугите – ресторантьорство, хотелиерство, екскурзоводско обслужване. Непрекъснато работим по разширяване и разнообразяване на обема от курсове, с приложима подобна форма за обучение.

Този метод е по-ефективен от традиционните и позволява обучаемите сами да избират кога, къде и с какво темпо да учат.

Благодарение на интерактивността и различния тип съдържание, е – обучението способства за повишаване способността на концентрация, възприемане и запаметяване. Изследванията показват, че при него се възприема до 50 % по-бързо и трайно в сравнение с всички останали конвенционални форми на обучение. Това е така защото при електронното обучение усвояваме чрез виждане, правене и слушане.

Независимо от формата на обучение, която ще изберете Вие ще имате пълен набор от актуални учебните материали, както и възможност за индивидуални он-лайн и реални, присъствени консултации. Нашите преподаватели са високо квалифицирани експерти, което гарантира отлично качество и ефективност на обучителния процес.

Свидетелството за професионална квалификация, което ЦПО към АРГИ издава на успешно завършилите пълен курс за обучение е с признати права на територията на ЕС, както и в трети страни, с които България има сключени двустранни спогодби за признаване на образователна степен.