Програми и проекти

  • Комплексна подготовка на проектни предложения и пълна документация за кандидатстване пред структурните фондове на ЕС и пред други донори
  • Техническа помощ и управление на проекти, финансирани от различни източници
  • Съдействие за формулиране на концепции за проекти и мобилизиране на ресурси за тяхното изпълнение
  • Възможност за кандидатстване по европейски проекти и програми
  • Предоставяне на актуална информация за възможности за кандидатстване