Професионално обучение

  • Организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация, по лицензирани от НАПОО професии и специалности, чрез регистриран Център за професионално обучение (ЦПО) към АРГИ.
  • Организиране и провеждане на обучения за ключови компетентности
  • Предоставяне на допълнителни специализирани обучителни курсове, разработени по предварително зададени от клиента изисквания
  • Мотивационни обучения
  • Предоставяне на нови, иновативни форми за обучение (e-learning )
  • Обучения и квалификация на педагогически специалисти