ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

„Логистичен център за подкрепа на предприемачеството“ е модерна и многофункционална сграда, разположена в непосредствена близост до централната градска част на гр. Силистра и зелена зона „Дунавска градина“, като е лесно достъпна дори и в пиковите часове на деня. Тя е построена в рамките на проект “Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района на Силистра – Кълъраш“, финансиран по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния  – България 2007 – 2013“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Сградата е с обща РЗП 1017.74 кв.м.

Сградата предлага изключително удобство, комфорт и сигурност, за което допринасят луксозният интериор и функционалното разпределение на пространството.

Сградата е двуетажна със сутерен, подземен паркинг с 15 паркоместа, рецепция, офис помещения, система за контрол на достъп и 24 часова охрана и видеонаблюдение. В допълнение в сградата са обособени две конферентни зали с капацитет 30 и 50 места, отделени с плъзгаща се врата, с възможност за ползване на цялото пространство от 80 места и кетъринг зона.

Пространственото разпределение в сградата позволява гъвкавост при разделяне на офисната част, конферентните и изложбена зали, естествена светлина във всички зони, удобство на разположението на асансьори, стълбища, санитарни и помощни помещения, вкл. достъпни за хора с увреждания.


Защо АРГИ – център може да е полезен за Вас?

Центърът предоставя консултантски и технически, административни и др. услуги за бизнеса от пограничния регион, осигурява възможности за квалификационно развитие, специализирани обучения, организиране на изложения, конференции, трудови борси и други събития, които да подпомогнат икономическото, социалното и регионалното развитие на територията.


Ценоразпис на предлагaните логистични услуги от АРГИ – център може да разгледате от тук 

Контакти: гр. Силистра 7500, ул. „Москва“ № 8, тел.: +359 889716937;

Галерия