Консултантски услуги

 • Консултации и съдействие за осъществяване на контакти с местни и регионални власти
 • Подкрепа за бизнес програмиране, стратегическо планиране, разработване на бизнес план
 • Изготвяне на анализи – финансови, анализ ползи / разходи, функционални анализи, индустриални и секторни анализи
 • Разработка на маркетингови изследвания, проучвания и профили
 • Подготовка на тръжни документи
 • Икономически профил на региона
 • Предоставяне на справки, статистическа и аналитична информация за фирми, потенциални партньори
 • Информация за свободни работни места
 • Набор, обработка и предоставяне на информация за ситуацията на трудовия пазар в България и съседните държави (информация за свободни работни места, публикуване на обяви за работа, подпомагане на работодателите в процеса на подбор за персонал и др.)

Технически услуги :

 • Копиране, принтиране и сканиране на документи
 • Преводачески услуги