student-ge14d649ce_1920

В рамките на изпълнение на проект Дигитална Академия за приобщаване (Inclusive Digital Academy), финансиран от Програма Erasmus +,  стартира онлайн курс по дигитален маркетинг. Курсът започва на 1 юни 2022г.

Проектът се изпълнява от Brand Solution (Република Северна Македония) в партньорство с  „Алианс за регионални и граждански инициативи“ (България).

Проектът цели да осигури възможност на хората с физически увреждания и от уязвими групи да получат образование по дигитален маркетинг. Такова образование може да им даде по-добри перспективи при търсене на работа или да ги подкрепи да се развиват  като консултанти по дигитален маркетинг на пълен работен ден в компании или дистанционно в платформата www.bestonlineassistant.com. Тази цел ще бъде постигната чрез разработването, включително пилотно прилагане на курса по дигитален маркетинг съобразени с нуждите на тези лица. След тестване курсът ще бъде достъпен онлайн. Икономическите промени и дигитализацията стават все по-актуални, особено след пандемията на КОВИД – 19, и това е изключителна възможност за надграждане на знания и придобиване на дигитални умения за най-търсените в момента работни места, които са и най-актуални на пазара на труда.

Имаме удоволствието да поканим всички заинтересовани лица за участие в онлайн курс за придобиване на дигитални умения. Курсът ще стартира на 01.06.2022г. Сесиите ще се провеждат веднъж седмично, в рамките на два астрономически часа. Крайният срок за приключване на курса е 30.09.2022г.

Успешно завършилите участници ще получат сертификат за придобити компетенции по дигитален маркетинг, а също така ще имат  възможност да регистрират собствен профил в платформата за търсене и предлагане на работа www.bestonlineassistant.com.

Това ще създаде условия за работа от вкъщи чрез платформата, създадена за популяризиране на възможностите, способностите и капацитета на хората с физически увреждания и/или уязвими групи.

Ако имате интерес за участие в обучението, моля, изпратете вашата Заявка не по-късно от 28 май 2022 г. на  имейл: office@arci-ngo.org. Моля, включете в заявката вашите имена, телефон и имейл обратна връзка. На посочената от Вас електронна поща ще получите линк за достъп до обучението.

Повече информация за проекта, програма и график за обучението можете да получите и на телефон + 359 889716937;