Проект „Светът пред прага ни“ – С Даровете на морето, забавлява се детето