b47_graphic_0

АРГИ започна изпълнението на проект Докосни Света – Глобално гражданско образование за най-малките!

Обща цел на проекта е повишаване на капацитета на педагогически специалисти от училищна и предучилищна възраст, местни производители и занаятчии, родители за прилагане на подходи за глобално гражданско образование при деца на възраст 4 -8 години.

Планираните дейностите са:

  • Дейност 1“Информационна кампания“ сред населението в община Силистра. Кампанията ще популяризира идеята на проекта, както и концепцията за ГГО.
  • Дейност 2 “Провеждане на обучение“ –   50 човека( учители и директори на детски градини и начални училища, представители на частния сектор, НПО, родители).
  • Дейност 3“ Хепънинг “Докосни света“- еднодневно събитие, с най-малко 100 участника .

Очаквани резултати:

  • Проведена информационна кампания сред населението на община Силистра за популяризиране на проектната идея и концепцията на ГГО.
  • 50 участници (учители и ръководители на детски градини и начални училища, представители на бизнес сектора, неправителствени организации, родители)  обучени в принципите на ГГО