b47_graphic_0

АРГИ реализира успешно проект “Докосни Света – Глобално гражданско образование за най-малките!

Изпълнението на проекта допринесе за повишаване капацитета на педагогически специалисти от училищна и предучилищна възраст, местни производители и занаятчии, родители за прилагане на подходи за глобално гражданско образование при деца на възраст 4 -8 години.

Проведени са следните дейности:

  • “Информационна кампания“ сред населението в община Силистра. Кампанията популяризира идеята на проекта, както и концепцията за Глобално гражданско образование.
  •  Обучение на учители и директори на детски градини и начални училища, представители на частния сектор, НПО, родители.
  •  Хепънинг “Докосни света“ в гр. Силистра, с участието на повече от 100 деца и техните родители. Събитието се проведе в АРГИ-Център Силистра на 14.06.2019г.