Галерия проект „Един трансграничен регион – една европейска дестинация” – Културно – историческо наследство Силистра – Кълъраш