Галерия проект „Един трансграничен регион – една европейска дестинация” Пресконференция