Галерия проект „Един трансграничен регион – една европейска дестинация” – Трансграничен гребен поход – 9 – 10 юни 2011 г., Силистра – Кълъраш