alf_logo_2012-768x294

“EURO MED – Летящата класна стая”

“EURO MED Летящата класна стая” –  междукултурната информираност и взаимното разбирателство сред младите хора от Евро-средиземноморския регион.

Проектът е финансиран от: Фондация за Евро-средиземноморски междукултурен диалог „Анна Линд”Фондацията e създадена през април 2005 г. със седалище в Александрия, Египет. Тя изпълнява междукултурна мисия за насърчаване на знания, взаимно уважение и обмен между народите на региона, в рамките на партньорството EuroMed. Ораганизацията работи като мрежа от 42 национални мрежи, събиращи над четири хиляди организации на гражданското общество, насърчавайки диалога между културите, споделяйки универсални ценности, подкрепяйки участието на гражданите в изграждането на отворени и приобщаващи общества и насърчаване на човешкото измерение на Евро-средиземноморското партньорство.

Проектът се изпълни от 3 неправителствени организации:  Водещ партньор е „Алианс за регионални и граждански инициативи” (АРГИ), България. Сдружението изпълнява проекта в партньорство с „Тунизийска асоциация за културни дейности“, Тунис; „Фондация на балканските имигранти за стопанско проучване и социално подпомагане“, Турция.

Участници в проекта са повече от 1200 деца и младежи на възраст между 11-18 години от България, Турция и Тунис.

Разработените видео уроци, събрани във Виртуална енциклопедия „Euro Med Летящата класна стая“ са посветени на историята и археологията, музиката и танцовото изкуство, традиционната кухня, месните празници и занаяти, характерни за България, Турция и Тунис.

Уроците са достъпни на български, турски, арабски и френски език можете да намерите тук: https://youtu.be/kEG4RZCvI0U