11_Handbook_BG

Глобално образование – проект „Светът пред прага ни“

В рамките на изпълнение на проекта бяха разработени ресурсни материали за учители и ученици. Разработихме наръчник за учителя заедно с допълнителни обучителни материали за деца на тема „Глобално образование за деца на възраст между 3 и 8 години“. “Светът пред прага ни” е за учители, които искат да вдъхновяват малки деца за света, и да разширяват техния кръгозор, местно и глобално