6_Interactive_map

Интерактива карта за активен туризъм

АРГИ започва разработване на цялостни туристически пакети. Проучихме и картирахме туристическите ресурси в Трансграничния регион Силистра – Кълъраш и разработихме карта и GPS координати на маршрути – туристически пакет, който може да се разгледа тук https://cbctourist.eu/routes