8_E-learning_tourism

Модул за онлайн обучение: хотелиерство и ресторантьорство

АРГИ разработи онлайн обучение за част от професия. Модулът предоставя безплатно обучение в сферата на туризма, като регистрацията е достъпна за всеки проявил интерес. Обучението е разделено на три нива всяко с обща продължителност от 100 часа,

https://trainyourself.org/