7_E-learing-PCs

Модул за онлайн обучение: компютърна грамотност

Онлайн обучение е новото предизвикателство пред АРГИ. Обучението обхваща 43 урока, който трябва да бъдат усвоявани последователно. Темите включват основни познания при работа WORD, Excel, Internet. Модулът позволява преговор на усвоения материал.

https://trainyourself.org/eu/