4_Vocational_training

Обученията набират скорост….

Дейността на ЦПО към АРГИ стартира с обучение на 119 заети лица. Обучихме 119 човека при изпълнението на проект „Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетите лица в „Стройпроект” ООД – Силистра“