10_Otkrivane_ARCIcenter

Откриване на Логистичен център за подкрепа на предприемчаството  в гр. Силистра

Центърът е модерна сграда, разположена в близост до зелена зона „Дунавска градина“. Логистичният център беше открит на 19 юни, когато се проведе и първата българо – румънска трудова борса, организирана от съвместния българо-румънски екип. Съвместно с румънските партньори той предлага бизнес услуги за фирми и организации в Трансграничния регион Силистра – Кълъраш.