logo4

Повишаване на квалификацията на педагогически специалисти

Участието в нашите програми носи кредити за професионално израстване, за което издаваме удостоверения по Приложение №14 към чл. 48, ал. 1, т. 1 за присъдени квалификационни кредити по Наредба 12 от 01.09.2016 г.

Обученията се водят от отлични експерти, невероятни личности, мислещи, знаещи, можещи, новатори.

Ако искате да учите и да се забавлявате едновременно, да попълвате знания и умения, да откривате нови черти в хората, с които работите дългогодишно, да се чувствате обучаем и обучител едновременно, заповядайте при нас! Гарантирано дълготраен, положителен, емоционален спомен, натрупан професионален капацитет и практически опит, желание за активно продължаващо взаимодействие!

Повече информация на: тел/факс 02 944 63089, е-mail: office@arci-ngo.org