logo1-768x432

Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР)!

Проект “Get Up And Goals! – Право в целта! Време за Глобално образование: международна мрежа от активни училища за Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Договор CSO-LA / 2017 / 388-124.

Проектът стартира в България през септември 2019г. Финансиран е от Европейската комисия чрез Програмата „Non-State Actors and Local Authorities in Development” (Raising public awareness of development issues and promoting Development education in the Еuropean Union and acceding countries).

Проектът се координира от италианската организация CISP и включва 12 европейски държави: Австрия, България, Чехия, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Обединеното кралство. Основни участници в проекта са НПО, университети и местни власти. Сдружение „АРГИ“ изпълнява проектните дейности в България.

Обща цел: Да допринесе за структурното свързване на формалното образование с глобалното гражданско образование (ГГО) и осведомеността относно Целите за устойчиво развитие на ООН (ЦУР).

В дейностите са включени ученици на възраст от 11 до 19 години, учители и директори на училища, училищни общности,  местни власти, широката общественост.

Изпълнени дейности:

  1. Разработотени нови учебни материали по част от Целите за устойчиво развитие на ООН, а именно: „Намаляване на неравенства“, „Борба с климатични промени“, „Миграция“.
  2. Обучени учители за прилагане на новите образователни модели (40 учители от страната).
  3. Тестване в учебния процес на разработените материали по 3-те теми за Устойчиво развитие сред ученици между 11-16 годишна възраст ( включени повече от 800 ученици).
  4. Проведени инициативи, събития и др. за популяризиране на Целите за устойчиво развитие, насочени към местните общности и провеждани от ученици от училищата, участващи в проекта.
  5. Проведена Национална информационна кампания за повишаване на осведомеността относно Целите за устойчиво развитие. 
  6.  “Учебник по геоистория за ученици”. Автори на учебника са Ерик Ванхаут, професор по световна история в Белгийския университет в Гент и Клаудия Бернарди, професор в Италианския университет в Рим.
  7. Повишена информираност и ангажираност сред учители и ученици относно Целите за устойчиво развитие на ООН.
  8. Повишена компетенциите на учителите, включени в обученията, по отношение прилагането на темите за ЦУР в образователния процес.

Уебсайт: https://www.getupandgoals.euhttps://www.getupandgoals.bg

Фейсбук страница: Get Up and Goals Bulgaria