20072

Център за професионално обучение (ЦПО) към АРГИ

АРГИ има лицензиран ЦПО предоставящ обучения за 31 професионални направления в 56 специалности.
През август 2007 г. получихме Лицензия от НАПОО за извършване на професионално обучение и образование. Работата на ЦПО стартира с провеждане на курсове за обучение в различни професионални направления.