Проект ” Културно наследство – актив за трансгранично сближаване и просперитет” – Културно – историческо наследство Хасковов – Къркларели