Проект „Всички сме еднакви, всички сме различни“ – Детско парти по толерантност