АРГИ с „диамантен“ проект включен в “Наръчник с най-добри практики по  Програмите за трансгранично сътрудничество ИПП 2007-2013 г.”. Страни по тези програми освен България са още Македония, Турция и Сърбия.

Сдружение „АРГИ“ инициира и реализира успешно множество проекти по тези програми, като създадените партньорства с организации от съседните страни продължават и до днес. За периода 2007 – 2013г. финансираните проекти по програмите са общо 393 броя.

След направена оценка на изпълнените проекти, са селектирани няколко, който в най-силна степен демонстрират устойчивост на продуктите и услугите след приключване на проектните дейностите, и идентифициращи поуки и добри практики, които да бъдат следвани.

С голяма гордост можем да отбележим, че проект на „АРГИ“ заема достойно място сред „диамантените“ проекти в Наръчника. С голяма благодарност към всички участници в неговото случване – екипите на АРГИ и Фондация за развитие на малкия и среден бизнес- Куманово (Македония), изпълнителите на дейностите, обучаемите от района на Благоевград и Куманово. Interreg IPA-CBC