10_One_cross-border_REgion

Име на проекта: Един трансграничен регион – една европейска дестинация, MIS etc code: 643

Специфични цели:

  • Укрепване на трансграничното сътрудничество в областта на алтернативния туризъм и работа в мрежа;
  • Разработване и предлагане на съвместен туристически продукт за района Силистра-Кълъраш;
  • Подобряване имиджа на региона Силистра-Кълъраш като съвместна дестинация за алтернативен туризъм, основаващ се на местните предимства.

www.cbctourist.eu