8_equal_opportunities

Име на проекта: Еднакви възможности за заетост, 2007CB16IPO008-2009-1-070

Специфични цели:

  • Подобряване на квалификацията на безработните хора и увеличаване на възможностите за заетост;
  • Въвеждане на нови форми за професионално компютърно обучение в трансграничния регион;
  • Създаване на устойчиви партньорства между образователни институции, организации и бизнеса в трансграничния регион.

www.trainyourself.eu