9_electronic_challenge

Име на проекта: Електронно предизвикателство за модерно обучение, 2007CB16IPO007-2009-1-011

Специфични цели:

  • Подобряване на качеството на предлаганите услуги в сферата на туризма;
  • Въвеждане на нови форми на професионално обучение в сферата на туризма в трансграничния регион;
  • Създаване на устойчиви форми на партньорство между образователните институции, организации и бизнеса в трансграничния регион.

www.trainyourself.org