14_From_seeds_to_bunch

Име на проекта: “From seeds to bunch and bunch to world”

Финансиран по програма “Младежта в действие”

Проектни партньори: водещ партньор е турска неправителствена организация и партньори от България (АРГИ), Литва, Полша и Естония.

Мисията на проекта е обмен между различни култури, религии и етнически групи, обединени от идеята, че всички ние уповавайки се на корените си, градим и размножаваме даровете на земята.