20181018_114531

На 18.10.2018г. в гр. Силистра , Сдружение „АРГИ- клон Силистра“ организира Форум “Устойчив бизнес за устойчиво развитие“. Участие в срещата взеха представители на местния бизнес, неправителствени организации, граждани. Д-р Марина Стефанова представи темата “Корпоративната отговорност като основа за устойчив бизнес” като тенденция, която в световен мащаб набира все по-голяма популярност и все повече привърженици и като отговорност към служителите, клиентите, околната среда, честни търговски практики и др. Добри бизнес практики от прилагане на корпоративна социална отговорност и въвеждане на стандарт за SAI 8000 за безопасни условия на труд сподели г-жа Анелия Минева– Управител на фирма ТУКАЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД- гр. Силистра. Събитието е начало от поредица срещи, който АРГИ ще иниицира в подкрепа на местните общности, бизнес, НПО, образователни институции, медии и др.