OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Име на проекта: MedPlanet – Мрежа за сътрудничество между билкопроизводители за подобряване на сравнителните предимства в трансгранична зона Калараш – Силистра за постигане на устойчиво развитие“

Финансиран от: Програма ТГС Румъния — България 2007-2013

Изпълнява се в партньорство от пет партньорски организации, като водещ е Националният институт за изследване и развитие на биологичните науки в Букурещ. От румънска страна участват още два други института, като тяхната основна задача е научно да докажат приложимостта на билкопроизводството за Румъния и по-специално окръг Кълъраш. АРГИ– Силистра” участва като партньор от българска страна заедно с Фондация „Нов век”, Алфатар.

Проектът проучи възможностите за широко използване на медицинските растения и деривати от природни продукти, както и засили сътрудничеството между билкопроизводителите от региона. Това е стъпка за устойчиво развитие, чрез подкрепа за отглеждането и търговията с медицински и ароматни растения. За да стимулира местните хора за използват бизнес потенциала на тези естествени природни ресурси, проектът създаде и разви мрежа за сътрудничество, трансфер на ноу-хау от изследователските институти към местните съществуващи и потенциални земеделски производители, така, че да улесни производството и търговията с местни продукти – медицински и ароматни растения.