11_Organic_farming

Име на проекта: Органичното земеделие – предизвикателство  или отговорност за нашата природа, 2007 CB 16IPO006 – 2009 – 1-030

Цели на проекта:

  • Да се подобри предприемачеството и развитието на съвместни българо-сръбски малки и средни предприятия в областта на биологичното земеделие;
  • Специфичната цел е да се подобри микро икономически климат чрез засилване на развитието на биологичното земеделие като устойчив и бързо разрастващ се сектор в икономиката

www.rabc-vidin.com