4

Име на проекта: “Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш”, 2(4i)-3.1-8, MIS-ETC code 564

Обща цел: Да укрепи условията за бизнес сътрудничество и да насърчи предприемачеството в района Силистра – Кълъраш чрез изграждане и интегриране на трансгранична бизнес инфраструктура и услуги;

Специфични цели:

  1. Подобряване и интегриране на трансгранична бизнес инфраструктура чрез изграждане на Логистичен център за развитие на предприемачеството в Силистра, който да партнира и допълва работата на Бизнес центъра в Кълъраш.
  2. Усъвършенстване и интегриране на  BG-RO система за информация и бизнес услуги, така че да се увеличат съвместните възможностите за предприемачество;
  3. Насърчаване на съвместната работа и предоставянето на професионални бизнес услуги от екипите на двата центъра и регионалните икономически и социални партньори.

https://www.bridging-the-gaps.eu/bg/index.php