15_we are all_equal

Име на проекта: “Всички сме еднакви, всички сме различни”

Финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за НПО – България 2008 -2010 в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Основната цел беше подкрепа за развитие на гражданското общество в смесените етнически райони чрез ангажиране на четири училищни общности в намаляването на случаите на дискриминационно поведение на етническа основа и нарушение на правата на човека в областта на образованието. В рамките на проекта разработихме Методика за «образователен театър»  и обучихме преподаватели, за нейното приложение. Методиката включва реализация на игрови форми за размяна на статуквото между етническите общности. Така участниците емоционално «влизат в ролята» на другия и започват да виждат и усещат света с «неговите сетива». Методиката се прилага и до сега в училищни общности в цялата страна. Проектните дейности обхващаха провеждане на мултикултурни занимания под надслов „Детски партита по толерантност” с участието на смесени групи деца от избраните училища и родители от Ихтиман, Ситово, Силистра. Проведоха се много съвместни спортни и арт инициативи. Участие в проекта взеха повече от 500 човека.