315521161_1168864063985165_2601283629343676121_n

Учениците, участвали в проект „УНИПРЕД – деца обучават деца“, представиха пред съученици и гости своите преживявания по време на практическите и семинарни дейностиНа 15 ноември 2022г.  от 14:45 часа се проведе финалното събитие, на което бяха представени научните и предприемаческите идеи, разработени от учениците в гимназиален етап на 90 СУ съвместно с учители и представители на организациите, партниращи си по проекта.

Като част от дейностите по проекта учениците участваха в практически дейности и менторски сесии, като бяха засегнати темите за работа в екип, публична реч, ефективна комуникация, разрешаване на проблеми и креативни решения.

По време на финалното събитие учениците презентираха идеята си за създаването на био градинка „Свежест“, етапите, през които са преминали, и изводите, до които са достигнали, при реализирането на идеята си. Младежите споделиха опита си във връзка с това какво е било за тях участието в пилотната фаза на проекта и как е преминала втората фаза на реализиране на предприемаческите им идеи.

Учениците упражниха ораторските си умения за говорене пред публика, като разказаха повече за работата си в екип, наученото по време на практическите занимания и предизвикателствата, с които са се сблъскали. Те споделиха, че в резултат на това идеите им са преминали през много изменения и подобрения и са променили начина на реализирането им.

Младите хора получиха положителна обратна връзка от присъстващите на събитието, както и насоки за осъществяването и подобряването на предприемаческите им идеи.

 

ПроектУНИПРЕД – деца обучават децасе изпълнява с финансовата подкрепа на Столична общинаПрограмаЕвропа“ 2022 от сдружение „Алианс за регионални граждански инициативи“ в партньорство с фондацияКаузии 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.