36879516_860130224176963_4063180460929318912_n

Име на проекта: ГДР- Граждански диалог за развитие

 Период на изпълнение: ноември 2017 – октомври 2018 г

 Финансиран от:  Европейската комисия

Проектът се изпълнява от: Българска платформа за международно развитие (БПМР) обединяваща 23 неправителствени организации, в която членува и АРГИ и имащи отношение  и опит в работата в областта на политиките за международно сътрудничество за развитие по теми, свързани със здравеопазване, човешки права, образование, развитие на местни общности, културни инициативи, дейности, насочени към различни уязвими групи.

 Обща цел: Да задълбочи познанието и разбирането на гражданското общество  за българската и европейската политики за сътрудничество за развитие, за ролята на ЕС в изпълнението на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г. и българското участие в този процес.

Специфични цели:

 • Да се ​​подобри капацитетът на основните заинтересовани страни в България, като информира и увеличи усведомеността за   целите и дейностите на Българското председателство свързани Целите на устойчиво развитие.
 • Да се ​​повиши осведомеността на гражданското общество и на широката общественост относно ролята на ЕС в изпълнението на Програмата за 2030 г. и благоприятните ефекти от прилагането на Целите за устойчиво развитие на местно и международно ниво.
 • Да се ​​осигури участието на гражданското общество в управленския процес.

Проектът е насочен към:  Неправителствени и бизнес организации, академични кръгове и медии.

Основни дейности по проекта:

 • Повишаване на осведомеността и ангажираността на неправителствени и бизнес организации, академични кръгове и медии
 •   Насърчаване на международно и регионално сътрудничество от гледна точка на политическо, икономическо и културно взаимодействие.
 • Подкрепа и развитие на концепцията за глобално образование 

Очаквани резултати:

 • Подобряване на знанията и капацитети на широките публики за Целите на устойчиво развитие 3, 4, 5 и 16 на Програмата на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г.
 • Създаване на разширена мрежа в подкрепа на целите на Програмата за устойчиво развитие.
 • Повишаване на осведомеността относно ползите и възможностите на европейските политики за развитие;
 • Разширяване на мрежата на BPID на национално и международно равнище и популяризиране на дейностите и опита и в цяла Европа
 • Създаване на по-добро разбиране на гражданите за националния и европейския контекст на Председателството на България  на ЕС
 • Участието на гражданското общество в управленския процес.
 • Eднодневно обучение за членовете на БПМР за повишаване на знанията за Целите на устойчиво развитие 3, 4, 5 и 16 на Програмата на ООН до 2030 г.- най-малко 30 участника
 • Три двудневни срещи за медиатори – представители на ГО и бизнеса, академични кръгове и медиите- 75 участника
 • Среща на CONCORD HUB 2 – посветена на финансирането за развитие
 • Конференция за сътрудничество за развитие
 • Провeдени 28 информационни срещи
 • Организиране на конкурс за Глобално училище между 75 участници и избрани и наградени 5 победителя на двудневно събитие за Глобално образавание.- включваща най- малко 100 участника
 • Проведена церемония за присъждане на Медийни награди – 4 награди присъдени
 • Проведена тридневна регионална  участници от граждански организации от Западните Балкани и Черноморския регион
 • AidWatch  доклад
 • Компендиум за ролята на политиката за развитие на ЕС –400 двуезична копия и онлайн версия
 • Четири тримесечни бюлетини за проекта